Noord-Holland

Divosa organiseert op regionaal niveau ook bijeenkomsten. Het doel van deze regiobijeenkomsten is om in de eigen regio, waar gemeenten actief zijn, te komen tot actieve uitwisseling en netwerken.

Thema's die hierbij aan de orde komen zijn regionaal arbeidsmarktbeleid en de gezamenlijke dienstverlening aan klanten op Werkpleinen, maar ook wisselende actuele thema's kunnen aan bod komen.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden en partners van Divosa.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de activiteiten in de regio Noord-Holland.

Contactpersoon

Tamara van AltenaTamara van Altena
bestuurslid
075 - 68 16 130

Marije van DodeweerdMarije van Dodeweerd
procesmanager
06 - 10 39 57 48