SZW verstrekt 72 gemeenten vangnetuitkering over 2018

woensdag 27 november 2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kent een vangnetuitkering Participatiewet toe aan 72 gemeenten voor een totaalbedrag van circa 42 miljoen euro. Deze gemeenten hadden in 2018 een tekort op de gebundelde uitkering (waarmee zij onder andere bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies bekostigen) en voldeden aan de voorwaarden voor een vangnetuitkering.

Gemeenten ontvangen jaarlijks 1 budget voor uitkeringen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en in het kader van de Bbz 2004. Over het jaar 2018 konden 78 gemeenten aanspraak maken op een vangnetuitkering. Deze gemeenten hadden een tekort op de gebundelde uitkering dat groter was dan 5%. Er werd niet alleen gekeken naar het financiële resultaat van het tekortjaar, maar ook naar de 2 daarvoor liggende jaren.

73 gemeenten dienden een aanvraag voor een vangnetuitkering over 2018 in. 1 aanvraag werd afgewezen, aan de andere 72 gemeenten is voor een totaalbedrag van circa 42 miljoen euro toegekend. Over het tekortjaar 2017 vroegen nog meer dan 200 gemeenten een vangnetuitkering aan, voor in totaal € 138 mln. Doordat het macrobudget over 2018 een klein overschot kende, is het aantal tekortgemeenten gedaald. 

Ook het niet-gebruik nam stevig af; 5 gemeenten die een tekort hadden dat hoger lag dan de drempel, hebben geen aanvraag ingediend. Voor 2016 en 2017 waren dat respectievelijk 21 en 15 gemeenten.

Zie ook

Staatssecretaris SZW verstrekt 72 gemeenten vangnetuitkering over 2018 (Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet, november 2019)