Praat mee over ondermijning in het sociaal domein

dinsdag 11 juni 2019

Wat zien we in onze eigen gemeentelijke praktijk als het gaat om ondermijning? Wat weten we? En vervolgens: wat kunnen we doen? Op 6 juni 2019 was een verkennende bijeenkomst van de actie-agenda Ondermijning in het sociaal domein, georganiseerd door Divosa. De goed bezochte bijeenkomst leverde vijf categorieën op waar de deelnemers over willen doorpraten. Er is ruimte voor nieuwe deelnemers. 

Vijf categorieën

De bijeenkomst was met name een inventarisatie van wat er speelt op het gebied van ondermijning en wat we verder willen onderzoeken en bespreken. Hier zijn de volgende vijf categorieën uitgekomen:

  1. jongeren (bijvoorbeeld kwetsbare jongeren die als drugskoerier worden ingezet)
  2. fraude met subsidies (loonkostensubsidie, beschut werk, persoonsgebonden budget)
  3. wijken met problemen
  4. bewustwording van ondermijning (door medewerkers én inwoners van een gemeente)
  5. interne organisatie (samenwerking, hoe weet je elkaar te vinden bij signalen van ondermijning)

Vervolg

Idee is dat deelnemers aan de vijf gedefinieerde subgroepen onderling met elkaar in gesprek gaan. Hoe pakken anderen deze thema’s aan? Wat kun je van elkaar leren? Hoe versterk je de band tussen sociaal domein en veiligheid? Hoe kan het sociaal domein een bijdrage leveren aan een acceptabele morele orde? Bij alle subgroepen is ruimte voor nieuwe deelnemers.

Meer informatie

Wil je meer weten over de actie-agenda Ondermijning in het sociaal domein of wil je je aanmelden voor een van de subgroepen? Meld je dan bij Hennie van Deijck.

Actie-agenda Ondermijning in het sociaal domein
De actie-agenda Ondermijning in het sociaal domein is een platform voor leidinggevenden en professionals in het sociaal domein. De actie-agenda is ontstaan op 8 maart 2019 tijdens het Divosa-symposium 'Preventie loont. Toch?' en is een plek om met elkaar in gesprek te gaan wat we kunnen doen tegen ondermijning.