Leergang Strategisch financieel management

Met de komst van de Participatiewet en de andere decentralisaties die op gemeenten afkomen, is inzicht in de financiën belangrijker dan ooit. Kwaliteit leveren met minder middelen vraagt om strategisch plannen en begroten. En om het meenemen van collega’s in de gemeentelijke organisatie om de gewenste doelen te bereiken. Reden voor Divosa om, in samenwerking met De Baak, de leergang ‘Strategisch financieel management’ te starten. Een serie van vijf bijeenkomsten die directeuren en controllers in staat stelt om de (financiële) uitdagingen in de komende jaren het hoofd te bieden.

Logo De BaakDe decentralisaties van rijkstaken vraagt veel van directie en management van sociale diensten en sociale werkvoorzieningen, zeker omdat het Rijk stevig snijdt in budgetten. Reden te meer om nu met strategisch financieel inzicht richting te geven aan de eigen organisatie. Divosa heeft hiertoe samen met opleidingscentrum De Baak een opleiding opgezet.

Werkwijze

De volgende vijf thema’s komen aan de orde:

  1. Strategische financiële besturing en beheersing en risicomanagement.
  2. Publiek ondernemerschap, maatschappelijke waarde en verantwoording.
  3. Publiekprivate samenwerkingsvormen en geldstromen.
  4. Bedrijfseconomisch verantwoorde besluitvorming.
  5. Decentralisaties, beheersing van kosten en opbrengsten en gemeentelijke begroting.

In ieder van de vijf bijeenkomsten behandelt trainer Gert van den Burg één thema. Het eerste deel van de bijeenkomst staat in het teken van kennisoverdracht en het verwerven van inzicht. Aansluitend gaan deelnemers aan de slag in interactieve workshops waar zij hun eigen praktijkcases kunnen inbrengen. Deze opzet maakt het mogelijk de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden direct te vertalen naar de eigen praktijksituatie.

Aan het einde van de leergang zijn deelnemers in staat om:

  • een visie te ontwikkelen op de strategische financiële sturing van de eigen organisatie
  • managers en controllers zo aan te sturen dat een gezonde exploitatiebegroting tot stand komt
  • hun adviesfunctie naar bestuurders nog beter waar te maken.

Voor wie

Divosa organiseert de leergang voor directeuren en controllers van sociale diensten en sw-bedrijven samen met De Baak. Maximaal 12 deelnemers per leergang.

Kosten

Leden van Divosa en Cedris betalen € 1.995,- voor de vijf dagdelen. Het inschrijfgeld voor medewerkers die werken bij een bij Divosa aangesloten gemeente bedraagt € 2.295,-. Overige belangstellenden betalen € 2.595,-.

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw.

Meer informatie en aanmelden

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Truusje Spek. Zij is bereikbaar op 06 – 13 93 59 74 of het e-mailadres tspek@divosa.nl.

 

Wat vinden de deelnemers?

Kees: "Ik heb anders leren denken. We hebben verschillende instrumenten behandeld. Voor mij is het nu belangrijk om te kiezen welke ik in samenhang wil gaan toepassen."

Marie-Thérèse: "Vanuit de gemeente begrijp ik nu de financiële kant van het sw-bedrijf een stuk beter. We kunnen nu samen door eenzelfde bril kijken naar het geheel. Dat meer integrale perspectief is echt winst."

Frans: "Ik ben een veel betere sparringpartner voor mijn bedrijfsbureau geworden. We passen visieontwikkeling en het gebruik van de strategiekaart intensief toe."

Contactpersoon

Truusje SpekTruusje Spek
bestuursmedewerker
06 - 13 93 59 74