Vormgeving herstructureringsfaciliteit Wsw

donderdag 17 november 2011 | 11:43 uur | Nieuwsbericht

Op 15 november heeft staatssecretaris De Krom een brief aan de Tweede Kamer gezonden met actualiteiten over de Wsw. Deze brief bevat ook informatie over de vormgeving van de herstructureringsfaciliteit.

De bijlage bij de brief bevat de hoofdlijnen van de vormgeving. Het gaat dan onder andere om de uitgangspunten van de faciliteit, de vereisten waaraan plannen van gemeenten moeten voldoen en manier waarop middelen worden verdeeld. Ook gaat de brief in op de rol van de onafhankelijke commissie die aanvragen beoordeelt en in 2014 een oordeel geeft over de stand van zaken van de herstructurering.

Gemeenten ontvangen binnenkort nadere informatie over de aanvraagprocedure en de indieningstermijn voor de herstructureringsplannen.

Brief actualiteiten Wsw (pdf, 343 KB)

Gerelateerde dossiers

Meer nieuws over Wet werken naar vermogen (Wwnv)

Het complete nieuwsarchief