Kabinet wil verder met bestuursakkoord, met korting op RUD's

woensdag 6 juli 2011 | 09:18 uur | Nieuwsbericht | Bron: BZK

Hoewel het kabinet nog steeds vindt dat er geen overeenstemming bestaat, ziet het wel de mogelijkheid om verder te gaan met de uitvoering van het eerder bereikte bestuursakkoord. Minister Donner schrijft dat in zijn reactie op de brief van de VNG van 14 juni. Om tegemoet te komen aan de zorgen van gemeenten over de sociale werkvoorziening stelt het kabinet € 100 miljoen beschikbaar. Dit gebeurt door de eerder teruggedraaide korting  op Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) toch door te voeren.

Het kabinet reserveert het geld van deze bezuiniging van € 100 miljoen op de RUD's voor onvoorziene ontwikkelingen bij de hervorming van de SW-sector. Als  het geld daarvoor niet nodig blijkt, wordt in 2015 in het Besturlijk Overleg Financiële Verhoudingen gesproken over een andere gemeentelijke bestemming.

Reactie VNG
Het bestuur van de VNG is blij dat ook het kabinet wil doorgaan met belangrijke afspraken uit het bestuursakkoord, en ook dat de verhoging van het accrès overeind blijft. Maar het bestuur is het volstrekt niet eens met de korting op de RUD’s.

Meer informatie

Meer nieuws over Eén regeling onderkant arbeidsmarkt

Meer nieuws over Wet werken naar vermogen (Wwnv)

Het complete nieuwsarchief