Hervormingsnotitie sociale zekerheid uitgesteld

donderdag 27 januari 2011 | 17:14 uur | Nieuwsbericht

Het ministerie heeft bekend gemaakt dat de contourennota over de hervorming van de sociale zekerheid pas in februari aan de Kamers wordt toegestuurd.

Reden voor de vertraging is volgens het ministerie dat er nog druk wordt gesproken met gemeenten en andere ministeries. Omdat een aantal onderwerpen met elkaar samen hangen wil het kabinet het liefst een samenhangend pakket afspraken vastleggen in het Bestuursakkoord met gemeenten voor de periode na 2011.

Brief van SZW aan Tweede en Eerste kamer:

In Binnenlands Bestuur:

 

 

Gerelateerde dossiers

Meer nieuws over Eén regeling onderkant arbeidsmarkt

Het complete nieuwsarchief