Handvatten voor samenwerking gemeenten en SW-bedrijven

dinsdag 28 juni 2011 | 15:37 uur | Nieuwsbericht

De Wet werken naar vermogen dwingt gemeenten tot het maken van strategische keuzes én tot herstructurering van de organisatie van SW-bedrijven. In opdracht van Cedris en in samenwerking met onder andere Divosa bracht KplusV de zes scenario’s in kaart. Het resultaat is een rapport met concrete handvatten om gemeenten en SW-bedrijven op het juiste spoor te zetten.

Herstructurering SW-bedrijven

Vanaf 2012 moeten gemeenten taken van het Rijk overnemen met de Wet werken naar vermogen. Het is duidelijk dat gemeenten er een complexe taak bij krijgen. En dat er door de bezuinigingen de komende jaren veel minder geld voor beschikbaar is. Gemeenten en SW-bedrijven zullen daarom om de tafel moeten te bepalen wat ze doen en hoe ze dat doen.

Wat

Het onderzoek ‘Inspelen op de wet werken naar vermogen’ laat zien dat gemeente en SW-bedrijf antwoord moeten geven op de volgende vier strategische vragen:

  1. Wie ondersteunt welke doelgroepen?
  2. Welke diensten moeten daarbij geleverd worden?
  3. Wat doet de overheid en wat doet de markt?
  4. Wat is binnen de overheid een efficiënte taakverdeling?

Het rapport schetst een aantal mogelijke antwoorden en overwegingen om tot een verantwoorde keuze te komen. De te maken keuzes zijn mede afhankelijk van de lokale omstandigheden en politieke en bestuurlijke voorkeuren.

Hoe

De antwoorden op de strategische vragen hebben gevolgen voor de bedrijfsvoering van SW-bedrijven. Het rapport schetst ook vijf stappen die gemeenten en SW-bedrijven moeten doorlopen om helder te krijgen hoe het SW-bedrijf het eigen organisatiemodel moet herstructureren.

Download het rapport ‘Inspelen op de wet werken naar vermogen’ (pdf)

Meer nieuws over Eén regeling onderkant arbeidsmarkt

Meer nieuws over Wet werken naar vermogen (Wwnv)

Het complete nieuwsarchief