Feiten en cijfers uit de Divosa-monitor 2011 deel 1

donderdag 9 juni 2011 | 11:00 uur | Nieuwsbericht

Het eerste deel van de Divosa-monitor 2011 gaat over het werk van sociale diensten. De financiële situatie van sociale diensten blijkt penibel: het aantal uitkeringsgerechtigden blijft stijgen, er is een flink tekort op het budget voor de uitkeringen en de re-integratiegelden zijn praktisch op.

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen

 • In 2010 is het aantal bijstandsuitkeringen (Wwb/Wij) met 9,3% gestegen. Het bestand steeg met ruim 26.000 uitkeringen tot 307 duizend.
 • Bij jongeren onder de 27 is het aantal uitkeringen bijna twee keer zo hard gestegen als bij volwassenen.

Budget voor uitkeringen (inkomensdeel)

 • 89% van de gemeenten had in 2010 een tekort op het inkomensdeel. Het totale tekort van alle gemeenten bij elkaar bedraagt 340 miljoen.
 • De grote tekorten zaten in het oosten van het land en dan met name Overijssel. Kleinere gemeenten hadden gemiddeld genomen grotere tekorten dan grotere gemeenten.
 • De helft van de gemeenten is van plan over 2010 een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) aan te vragen. 4% de gemeenten heeft voor de periode 2009-2011 al een Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) toegekend gekregen.

Re-integratiebudget (werkdeel)

 • In 2010 hebben gemeenten 1,4 miljard aan re-integratiegeld ontvangen van het Rijk. Gemeentelijke sociale diensten hebben meer uitgegeven dan zij ontvangen hebben. De overbesteding is 13%.
 • De reserves aan re-integratiegelden die gemeenten tot 2008 konden opbouwen, zijn nagenoeg op. Werd in 2009 nog 75% van het beschikbare budget uitgegeven, in 2010 is dit opgelopen tot 92%.

Participatie- en re-integratie

 • Ruim driekwart van de sociale diensten heeft bezuinigingen in voorbereiding op het terrein van re-integratie en participatie. De loonkostensubsidies, de oude gesubsidieerde arbeid (ID/Wiw) en de sociale activering staan het meest onder druk.
 • Tweederde van de sociale diensten gaat de groepen op de onderste twee treden van de participatieladder in de toekomst minder ondersteuning bieden. De klanten op trede 3 en 4 worden relatief gezien het meest ontzien.
 • Driekwart van de sociale diensten gaat minder inspanningen verrichten voor niet-uitkeringsgerechtigden.
 • Sociale diensten verwachten dat hun bestand in 2012 ten gevolge van de bezuinigingen met 8% extra zal groeien.

Zie ook

Meer nieuws over Eén regeling onderkant arbeidsmarkt

Meer nieuws over Wet werken naar vermogen (Wwnv)

Het complete nieuwsarchief