Divosa acht kans op goed kabinetsvoorstel voor één regeling klein

dinsdag 8 februari 2011 | 08:17 uur | Nieuwsbericht

In een brief aan de leden geeft Divosa-voorzitter aan dat hij weinig hoop heeft op een goed kabinetsvoorstel voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. “Wij hopen dat de staatssecretaris in de komende dagen nog ruimte biedt. Dat hij inziet dat de opgaven waar hij voor staat alleen zijn te doen met de volledige steun en inzet van sterke gemeenten. We houden er echter rekening mee dat dat niet gebeurt”, aldus Paas.

In de brief geeft Paas verder uitleg over de voortgang van het proces. Hij gaat daarbij niet in op de inhoud van de gesprekken. Via het vertrouwelijk vooroverleg probeert Divosa de staatssecretaris op andere gedachten te brengen. Volgens Paas is het overleg zo vertrouwelijk dat delegatieleden teksten na afloop van de besprekingen weer moeten inleveren. Divosa respecteert de vertrouwelijkheid van het gesprek.

De staatssecretaris beloofde aan de Tweede Kamer een brief waarin de contouren van de regeling werden uitgelegd. De brief zou aanvankelijk eind januari aan de Kamer worden verstuurd. Inmiddels heeft de staatssecretaris de Kamer gemeld dat de voorbereiding meer tijd vraagt en hij de brief in de loop van februari zal toesturen. Ondertussen vindt op alle niveaus, formeel en informeel, overleg plaats.

Gerelateerde dossiers

Meer nieuws over Eén regeling onderkant arbeidsmarkt

Het complete nieuwsarchief