Agenda

oktober 2014

 1. Social Art Lab ‘De maatschappelijke betekenis van kunst voor naastenliefde’

  28 oktober 2014 | 13:00 uur - 17:00 uur

  Welke rol bieden kunstenaars als het gaat om het stimuleren van naastenliefde? De kracht van kunstenaars is hun verbeeldingskracht: het bieden van een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Welke beelden zijn er ten aanzien van naastenliefde? Met dit Social Art Lab willen we beleidsmakers, ambtenaren, bestuurders inspireren om sociaal artistieke projecten een boost te geven. Met het oog op de transities in het sociale domein is het voor gemeenten en instellingen in de zorg en welzijnssector interessant om hier meer aandacht, tijd en geld aan te besteden.

 2. Transities sociaal domein

  29 oktober 2014 | 12:30 uur - 16:45 uur

  In dit platform wisselt u kennis en ervaring uit met andere transitiemanagers en deskundigen. De verbindingen tussen de transities staan centraal. Het platform is opgezet samen met Divosa, LCGW, MOVISIE en NJi. De ontwikkelingen in het sociaal domein maken het niet meer dan logisch dat wij onze krachten en expertises bundelen.

 3. Technische sessie Nieuwe Verdeelmodel

  29 oktober 2014 | 13:30 uur - 16:30 uur

  Neemt uw WWB Inkomensdeel in 2015 af? Of krijgt u er juist budget bij? Wilt u snappen hoe het nieuwe verdeelmodel voor uw gemeente uitpakt? Welke factoren van invloed zijn op de hoogte van uw budget? Op 29 oktober 2014 organiseren VNG en Divosa een informatiebijeenkomst over de uitkomsten van het nieuwe verdeelmodel WWB I-deel en de techniek die daar achter schuil gaat.

 4. NVvA-AKC Congres: Kracht van Kennis

  30 oktober 2014 | 12:30 uur - 20:30 uur

  Op 30 oktober 2014 organiseren AKC en NVvA ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum van AKC het congres de 'Kracht van Kennis'.

 5. Leven met een beperking in Nederland

  30 oktober 2014 | 13:00 uur - 17:00 uur

  Op donderdag 30 oktober organiseert het College voor de Rechten van de Mens de bijeenkomst ‘Leven met een beperking in Nederland’.

 6. Divosa Vrijdag: Van passend onderwijs naar werk

  31 oktober 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

  Gemeenten worden met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jonge mensen met een arbeidsbeperking die verdienvermogen hebben. Tot nu toe hielp het UWV deze groep bij het vinden van en de begeleiding naar werk. Wat komt er bij kijken om deze nieuwe doelgroep voor gemeenten van passend onderwijs naar werk te begeleiden? Dit is het thema van de Divosa Vrijdag op 31 oktober 2014.

 7. Studiemiddag 'Sociale teams; elkaar adviseren'

  31 oktober 2014 | 12:30 uur - 17:00 uur

  Anticiperend op de transities van de Wmo, de Jeugdzorg en de Participatiewet worden overal in het land sociale wijkteams of sociale teams gevormd. Qua doelstellingen, deelnemers en doelgroepen kunnen sociale teams sterk van elkaar verschillen. Juist in deze fase van vorming van sociale teams en eerste ervaringen opdoen, kunnen gemeenten en deelnemende organisaties veel van elkaar leren. Daarom organiseren Stimulansz, LCGW en Verdiwel in samenwerking met Movisie, MOgroep, Jeugdzorg Nederland, de Associatie Jeugdzorg, JSO, Mezzo, Divosa en ROS-netwerk op 31 oktober de studiemiddag 'Sociale teams; elkaar adviseren'.

november 2014

 1. Dag van de Uitvoering - regio Oost

  4 november 2014 | 12:00 uur - 17:00 uur

  Ben jij klantmanager of uitvoerend medewerker en hoor je graag wat de laatste ontwikkelingen zijn in je werkveld? Ben je benieuwd naar hoe jij en je collega's kunnen bijdragen aan een succesvolle uitvoering van de Participatiewet in 2015? Wil je ervaringen uitwisselen en sparren met vakgenoten over actuele thema's en praktijkcases? Kom dan naar de Dag van de Uitvoering in regio Oost, waar het leren van elkaar, elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe ideeën centraal staan.

 2. Expertmeeting preventie jeugdwerkloosheid

  5 november 2014 | 10:00 uur - 12:30 uur

  Het economisch herstel lijkt door te zetten al blijft de werkloosheid, vooral onder jongeren, hoog. Wat gebeurt er in de samenwerking tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt om het tij te keren? De Landelijke Vereniging voor Onderwijsadviseurs (LVO) organiseert over deze vraag op 5 november 2014 de expertmeeting 'Preventie van Jeugdwerkloosheid'.

 3. Voorlichtingsbijeenkomst arbeidsmarktmodule bij inburgering (Den Haag)

  5 november 2014 | 13:00 uur - 16:30 uur

  Per 1 januari 2015 wordt een nieuw onderdeel toegevoegd aan het inburgeringsexamen: de 'module oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt', kortweg de arbeidsmarktmodule. De inburgeraar moet zich hiermee gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. Om u te informeren over de inhoud en het doel van de arbeidsmarktmodule organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de maand november drie regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Aan bod komen de module zelf en de resultaten van de gehouden pilots.

 4. Congres: Het Sociale Domein in beweging

  6 november 2014 uur (Hele dag)

  3 D's: Denken, doen, doorpakken. Ontdek op het Kluwer Schulinck congres of uw organisatie 2015-proof is.

 5. 3-daagse opleiding Uitvoering Participatiewet 1 januari 2015

  6 november 2014 uur (Hele dag)

 6. Divosa en Cedris: Inspiratietour langs innovatieve praktijkvoorbeelden

  6 november 2014 uur (Hele dag)

  Op 6 november en 18 november 2014 organiseren Cedris en Divosa inspirerende werkbezoeken voor directeuren van sociale werkbedrijven, directeuren van sociale diensten en wethouders. De werkbezoeken leiden langs innovatieve praktijkvoorbeelden verspreid over Nederland. Elk werkbezoek wordt afgesloten met een diner met een gastspreker. Uiteraard is er binnen het programma veel ruimte voor onderlinge uitwisseling.

 7. Regio Oost

  6 november 2014 | 14:00 uur - 16:30 uur

 8. VU Divosa Collegereeks: Wetenschappelijke lessen voor de lokale praktijk

  6 november 2014 | 16:45 uur - 21:00 uur

  Na de succesvolle collegereeks over de overgang van verzorgingsstaat naar participatiestad organiseert de VU Amsterdam samen met Divosa een nieuwe reeks. In deze reeks komen theoretische analyses en vergezichten aan bod, maar ook bieden de colleges ondersteuning bij managementvraagstukken uit uw eigen praktijk.

 9. Regio Noord-Holland

  7 november 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

 10. Expertmeeting ‘Mantelzorg en vitaliteit’

  10 november 2014 | 13:00 uur - 16:00 uur

  Hoe zijn de vitale aspecten van mantelzorg te versterken (en daarmee ontsporing te voorkomen? Wanneer een mantelzorger vertelt over zijn of haar ervaringen hoor je twee kanten van de medaille: bij tijd en wijle is de zorg zwaar én er zijn dierbare, mooie momenten. Bij de ondersteuning van mantelzorg ligt de nadruk met name bij die zaken die als belastend worden ervaren.

 11. Ambt24: Meester in je vak!

  11 november 2014 uur (Hele dag)

  Ambt24 is een rond de klok festival op meerdere inspirerende locaties waar vakmanschap op een eigentijdse en toekomstbestendige manier centraal staat. Deze dag draait om inspiratie, innovatie en kennisdeling tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ ambtenaar en wordt dus ook geheel georganiseerd voor en door ambtenaren. Ook Divosa zal er zijn met het Programma Vakmanschap.

 12. Voorlichtingsbijeenkomst arbeidsmarktmodule bij inburgering (Amersfoort)

  11 november 2014 | 13:00 uur - 16:30 uur

  Per 1 januari 2015 wordt een nieuw onderdeel toegevoegd aan het inburgeringsexamen: de 'module oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt', kortweg de arbeidsmarktmodule. De inburgeraar moet zich hiermee gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. Om u te informeren over de inhoud en het doel van de arbeidsmarktmodule organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de maand november drie regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Aan bod komen de module zelf en de resultaten van de gehouden pilots.

 13. Voorlichtingsbijeenkomst arbeidsmarktmodule bij inburgering (Den Bosch)

  13 november 2014 | 13:00 uur - 16:30 uur

  Per 1 januari 2015 wordt een nieuw onderdeel toegevoegd aan het inburgeringsexamen: de 'module oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt', kortweg de arbeidsmarktmodule. De inburgeraar moet zich hiermee gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. Om u te informeren over de inhoud en het doel van de arbeidsmarktmodule organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de maand november drie regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Aan bod komen de module zelf en de resultaten van de gehouden pilots.

 14. Congres: 'Investeren in participeren'

  17 november 2014 | 12:00 uur - 16:45 uur

  Op maandag 17 november 2014 vindt in Domus Medica in Utrecht de eerste editie van het congres van het Kennisplatform Werk en Inkomen plaats: 'Investeren in participeren'. UWV, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Divosa organiseren gezamenlijk dit congres.

 15. Studiebijeenkomst: afstemming gemeente en het ROC

  17 november 2014 | 13:00 uur - 17:00 uur

  "Focus op Vakmanschap in het MBO" staat op de rails. Voor de basis van de arbeidsmarkt wordt bij het beroepsonderwijs het entreeonderwijs gepositioneerd. Veel meer dan in het verleden zal dit studenten ook opleiden voor rechtstreekse plaatsing op de arbeidsmarkt. De rol van de ROC's naar arbeidstoeleiding verandert hierdoor. En daardoor kunnen ook de verhoudingen tussen gemeenten en ROC's veranderen.

 16. Divosa en Cedris: Inspiratietour langs innovatieve praktijkvoorbeelden

  18 november 2014 uur (Hele dag)

  Op 6 november en 18 november 2014 organiseren Cedris en Divosa inspirerende werkbezoeken voor directeuren van sociale werkbedrijven, directeuren van sociale diensten en wethouders. De werkbezoeken leiden langs innovatieve praktijkvoorbeelden verspreid over Nederland. Elk werkbezoek wordt afgesloten met een diner met een gastspreker. Uiteraard is er binnen het programma veel ruimte voor onderlinge uitwisseling.

 17. Bijeenkomst 'Opgelegde wederkerigheid en druk om voor elkaar te zorgen'

  18 november 2014 | 13:00 uur - 17:00 uur

  In januari 2015 gaat de nieuwe participatiewet van start. Onderdeel van deze wet is de tegenprestatie; verplichte activiteiten met maatschappelijk nut. In de Wmo is het uitgangspunt dat burgers zorgen voor elkaar en voor zichzelf, waarbij op zijn minst sprake is van drang en sociale druk vanuit de gemeente om die zorg op je te nemen. Tegelijkertijd benadrukt de Wmo het belang van het houden van de regie over het eigen leven, eigen verantwoordelijkheid en zelf keuzes maken.. In hoeverre strookt dit met de verplichting van wederkerigheid en druk om voor elkaar te zorgen? Bereik je zo niet juist het tegengestelde? Wat zijn risico's, valkuilen maar ook kansen?

 18. Platform Integere en Veilige Dienstverlening

  19 november 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

 19. Opleiding Bedrijfsvoering en Informatiemanagement binnen het sociale domein

  20 november 2014 uur (Hele dag)

  De 3 decentralisaties in het sociale domein zetten uw bedrijfsvoering onder druk. Tijdens de 3-daagse cursus leert u met innovatieve aanpakken effectief te sturen op resultaten.

 20. Regio Zuid

  21 november 2014 | 09:30 uur - 12:30 uur

 21. Werkgroep Handhaving

  21 november 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

 22. Algemeen Bestuur

  21 november 2014 | 14:00 uur - 16:00 uur

 23. 3 daagse cursus Regie op inkoop en uitvoering in het sociale domein

  25 november 2014 uur (Hele dag)

  Wat betekenen de wijzigingen in het sociale domein voor uw inkoopbeleid? Deze 3-daagse cursus geeft u inzicht in het nieuwe financieren, contracteren en inkopen waarmee u in 2015 aan de slag moet! Gaat u regisseren of geregisseerd worden in 2015?

 24. Divosa Najaarscongres 2014

  27 november 2014 uur (Hele dag)

  Druk, druk, druk!' De druk wordt voelbaar. Nog een half jaar tot 1 januari, de dag van de decentralisaties. Nu moet in elke gemeente zichtbaar worden hoe we het aanpakken. En daar hebben we het knap druk mee. Eind november is de druk maximaal. De voorbereiding is dan toe aan de laatste ronde. Hoe werkt het sociale domein van straks? Wat doen we in wijkteams? Met welke partijen werken we samen? Hoe komen mensen met de gemeente in contact? Wat zijn de succesrecepten? En wat de vergissingen? Tegen welke problemen loop je aan en hoe los je ze op? Welke oplossingen kies je en wat voor problemen leveren die weer op? Zijn we er klaar voor?

december 2014

 1. 5-daagse opleiding Wmo als onderdeel van het sociaal domein

  4 december 2014 uur (Hele dag)

 2. Platform Vakmanschap

  5 december 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

 3. Dagelijks bestuur

  5 december 2014 | 13:30 uur - 16:00 uur

 4. Opleiding Informatie uitwisseling in het sociaal domein

  9 december 2014 uur (Hele dag)

 5. Implementatiedag Participatiewet december

  11 december 2014 uur (Hele dag)

  De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert tot eind van het jaar elke maand een implementatiedag over de Participatiewet en de WWB-maatregelen. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen.

 6. Divosa Vrijdag: themabijeenkomst Benchmark

  12 december 2014 | 10:00 uur - 12:30 uur

 7. Algemeen Bestuur

  19 december 2014 | 14:00 uur - 16:00 uur

januari 2015

 1. Kwetsbare gezinnen in gemeenten

  29 januari 2015 uur (Hele dag)

  Hebt u gezinnen met complexe problematiek in uw gemeente voldoende in beeld? Werkt u constructief samen met organisaties die zicht hebben op kwetsbare gezinnen? Onder leiding van André Rouvoet krijgt u in één dag alle hoofdzaken, tips en tricks op een rij.

mei 2015

 1. Divosa Voorjaarscongres 2015

  21 mei 2015 uur (Hele dag) - 22 mei 2015 uur (Hele dag)

  Reserveer alvast in uw agenda: Divosa Voorjaarscongres 2015