Agenda

september 2014

 1. Social Innovation Meet-up arbeidsmatige dagbesteding

  24 september 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

  Komend jaar gaat de functie begeleiding over van de AWBZ naar de Wmo. Een groep van ca. 50.000 mensen met lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen valt dan onder de gemeente. Wat betekent dit voor de organisatie en uitvoering van arbeidsmatige dagbesteding? Op 24 september 2014 organiseert Movisie voor gemeenten en aanbieders en ontwikkelaars van initiatieven een Social innovation meet-up over arbeidsmatige dagbesteding.

 2. Regio Oost

  25 september 2014 | 14:00 uur - 16:30 uur

 3. VU Divosa Collegereeks: Wetenschappelijke lessen voor de lokale praktijk

  25 september 2014 | 16:45 uur - 21:00 uur

  Na de succesvolle collegereeks over de overgang van verzorgingsstaat naar participatiestad organiseert de VU Amsterdam samen met Divosa een nieuwe reeks. In deze reeks komen theoretische analyses en vergezichten aan bod, maar ook bieden de colleges ondersteuning bij managementvraagstukken uit uw eigen praktijk.

 4. Werkgroep Handhaving

  26 september 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

 5. Divosa Vrijdag | Effectief organiseren in drukke tijden

  26 september 2014 | 10:00 uur - 12:30 uur

  Hoe gaan gemeenten om met de invoering van de Participatiewet en de andere decentralisaties? Hoe maken zij de bezuinigingen waar? En hoe maken zij hun organisatie toekomstproof? Op de Divosa Vrijdag van 26 september vertellen drie gewone gemeenten over hoe ze dit op een bijzondere manier doen.

 6. Platform Vakmanschap

  26 september 2014 | 13:30 uur - 16:00 uur

 7. Dag van de Uitvoering - regio Noord

  30 september 2014 | 12:00 uur - 17:00 uur

  Ben jij klantmanager of uitvoerend medewerker en hoor je graag wat de laatste ontwikkelingen zijn in je werkveld? Ben je benieuwd naar hoe jij en je collega's kunnen bijdragen aan een succesvolle uitvoering van de Participatiewet in 2015? Wil je ervaringen uitwisselen en sparren met vakgenoten over actuele thema's en praktijkcases? Kom dan naar de Dag van de Uitvoering in Noord-Nederland, waar het leren van elkaar, elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe ideeën centraal staan.

oktober 2014

 1. Regio Zuid

  3 oktober 2014 | 09:30 uur - 12:30 uur

 2. Dagelijks bestuur

  3 oktober 2014 | 13:30 uur - 16:00 uur

 3. 3 tips om je bestand in toom te houden (want het kan)

  10 oktober 2014 | 10:00 uur - 14:00 uur

  De enorme toestroom naar de bijstand houdt aan en aan. Kijk je lijdzaam toe? Of blijf je alert op opties om de groei te beperken? Het laatste natuurlijk! Want als gemeentelijke David kun je de economische Goliath echt wel een beetje kietelen. Waar? Kom naar de Divosa-bijeenkomst op 10 oktober: ‘3 tips om je bestand in toom te houden’.

 4. Social Innovation Meet-up ‘Moderne vormen van naastenliefde’

  12 oktober 2014 | 12:00 uur - 17:00 uur

  Wat betekent naastenliefde in onze participatiesamenleving? Is de themavraag van deze Social Innovation Meet-up. Dit is een bijeenkomst waarin bezoekers uit verschillende hoeken van de samenleving samen het licht schijnen op nieuwe vormen van naastenliefde.

 5. Dag van de Uitvoering - regio Zuid

  14 oktober 2014 | 12:00 uur - 17:00 uur

  Ben jij klantmanager of uitvoerend medewerker en hoor je graag wat de laatste ontwikkelingen zijn in je werkveld? Ben je benieuwd naar hoe jij en je collega's kunnen bijdragen aan een succesvolle uitvoering van de Participatiewet in 2015? Wil je ervaringen uitwisselen en sparren met vakgenoten over actuele thema's en praktijkcases? Kom dan naar de Dag van de Uitvoering van regio Zuid, waar het leren van elkaar, elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe ideeën centraal staan.

 6. Leergang ‘Investeren in participeren’ 2014

  16 oktober 2014 | 13:30 uur - 19:30 uur

  Vanaf oktober 2014 herhaalt Divosa de succesvolle leergang 'Investeren in Participeren'. Achtergrond van deze leergang: in mei 2013 verscheen de bundel Investeren in participeren van het Kennisplatform Werk en Inkomen. Deze bundel beschrijft helder en beknopt de nieuwste inzichten binnen het sociale domein. Maar hoe pas je deze kennis toe op vraagstukken binnen je eigen organisatie? Wat kun je hiervan leren? Wat moet je doen als een oplossing betekent dat er een grote verandering binnen je organisatie moet gaan plaatsvinden? Welke taken, rol en positie heb je zelf in dit proces?

 7. Algemeen Bestuur

  17 oktober 2014 | 14:00 uur - 16:00 uur

 8. Social Art Lab ‘De maatschappelijke betekenis van kunst voor naastenliefde’

  28 oktober 2014 | 13:00 uur - 17:00 uur

  Welke rol bieden kunstenaars als het gaat om het stimuleren van naastenliefde? De kracht van kunstenaars is hun verbeeldingskracht: het bieden van een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Welke beelden zijn er ten aanzien van naastenliefde? Met dit Social Art Lab willen we beleidsmakers, ambtenaren, bestuurders inspireren om sociaal artistieke projecten een boost te geven. Met het oog op de transities in het sociale domein is het voor gemeenten en instellingen in de zorg en welzijnssector interessant om hier meer aandacht, tijd en geld aan te besteden.

 9. Transities sociaal domein

  29 oktober 2014 | 12:30 uur - 16:45 uur

  In dit platform wisselt u kennis en ervaring uit met andere transitiemanagers en deskundigen. De verbindingen tussen de transities staan centraal. Het platform is opgezet samen met Divosa, LCGW, MOVISIE en NJi. De ontwikkelingen in het sociaal domein maken het niet meer dan logisch dat wij onze krachten en expertises bundelen.

 10. NVvA-AKC Congres: Kracht van Kennis

  30 oktober 2014 | 12:30 uur - 20:30 uur

  Op 30 oktober 2014 organiseren AKC en NVvA ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum van AKC het congres de 'Kracht van Kennis'.

 11. Divosa Vrijdag

  31 oktober 2014 | 10:00 uur - 12:30 uur

november 2014

 1. Dag van de Uitvoering - regio Oost

  4 november 2014 | 12:00 uur - 17:00 uur

  Ben jij klantmanager of uitvoerend medewerker en hoor je graag wat de laatste ontwikkelingen zijn in je werkveld? Ben je benieuwd naar hoe jij en je collega's kunnen bijdragen aan een succesvolle uitvoering van de Participatiewet in 2015? Wil je ervaringen uitwisselen en sparren met vakgenoten over actuele thema's en praktijkcases? Kom dan naar de Dag van de Uitvoering in regio Oost, waar het leren van elkaar, elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe ideeën centraal staan.

 2. Regio Oost

  6 november 2014 | 14:00 uur - 16:30 uur

 3. Regio Noord-Holland

  7 november 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

 4. Expertmeeting ‘Mantelzorg en vitaliteit’

  10 november 2014 | 13:00 uur - 16:00 uur

  Hoe zijn de vitale aspecten van mantelzorg te versterken (en daarmee ontsporing te voorkomen? Wanneer een mantelzorger vertelt over zijn of haar ervaringen hoor je twee kanten van de medaille: bij tijd en wijle is de zorg zwaar én er zijn dierbare, mooie momenten. Bij de ondersteuning van mantelzorg ligt de nadruk met name bij die zaken die als belastend worden ervaren.

 5. Ambt24: Meester in je vak!

  11 november 2014 uur (Hele dag)

  Ambt24 is een rond de klok festival op meerdere inspirerende locaties waar vakmanschap op een eigentijdse en toekomstbestendige manier centraal staat. Deze dag draait om inspiratie, innovatie en kennisdeling tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ ambtenaar en wordt dus ook geheel georganiseerd voor en door ambtenaren. Ook Divosa zal er zijn met het Programma Vakmanschap.

 6. Congres: 'Investeren in participeren'

  17 november 2014 | 12:00 uur - 16:45 uur

  Op maandag 17 november 2014 vindt in Domus Medica in Utrecht de eerste editie van het congres van het Kennisplatform Werk en Inkomen plaats: 'Investeren in participeren'. UWV, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Divosa organiseren gezamenlijk dit congres.

 7. Bijeenkomst 'Opgelegde wederkerigheid en druk om voor elkaar te zorgen'

  18 november 2014 | 13:00 uur - 17:00 uur

  In januari 2015 gaat de nieuwe participatiewet van start. Onderdeel van deze wet is de tegenprestatie; verplichte activiteiten met maatschappelijk nut. In de Wmo is het uitgangspunt dat burgers zorgen voor elkaar en voor zichzelf, waarbij op zijn minst sprake is van drang en sociale druk vanuit de gemeente om die zorg op je te nemen. Tegelijkertijd benadrukt de Wmo het belang van het houden van de regie over het eigen leven, eigen verantwoordelijkheid en zelf keuzes maken.. In hoeverre strookt dit met de verplichting van wederkerigheid en druk om voor elkaar te zorgen? Bereik je zo niet juist het tegengestelde? Wat zijn risico's, valkuilen maar ook kansen?

 8. Platform Integere en Veilige Dienstverlening

  19 november 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

 9. Regio Zuid

  21 november 2014 | 09:30 uur - 12:30 uur

 10. Werkgroep Handhaving

  21 november 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

 11. Algemeen Bestuur

  21 november 2014 | 14:00 uur - 16:00 uur

 12. Divosa Najaarscongres 2014

  27 november 2014 uur (Hele dag)

  Druk, druk, druk!' De druk wordt voelbaar. Nog een half jaar tot 1 januari, de dag van de decentralisaties. Nu moet in elke gemeente zichtbaar worden hoe we het aanpakken. En daar hebben we het knap druk mee. Eind november is de druk maximaal. De voorbereiding is dan toe aan de laatste ronde. Hoe werkt het sociale domein van straks? Wat doen we in wijkteams? Met welke partijen werken we samen? Hoe komen mensen met de gemeente in contact? Wat zijn de succesrecepten? En wat de vergissingen? Tegen welke problemen loop je aan en hoe los je ze op? Welke oplossingen kies je en wat voor problemen leveren die weer op? Zijn we er klaar voor?

december 2014

 1. Platform Vakmanschap

  5 december 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

 2. Dagelijks bestuur

  5 december 2014 | 13:30 uur - 16:00 uur

 3. Divosa Vrijdag: themabijeenkomst Benchmark

  12 december 2014 | 10:00 uur - 12:30 uur

 4. Algemeen Bestuur

  19 december 2014 | 14:00 uur - 16:00 uur