Agenda

mei 2015

 1. Commissie Integere en Veilige Dienstverlening

  8 mei 2015 | 13:00 uur - 15:30 uur

 2. ‘Is het voor u nog ver… die fusie?’

  12 mei 2015 | 16:00 uur - 20:00 uur

  Steeds meer sociale diensten en sw-bedrijven werken samen. Er ontstaan zelfs fusies. Bent u directeur en wilt u weten wat er op uw pad komt als u start met een intensievere samenwerking tussen de sociale dienst en het sw-bedrijf? Of zit u in een samenwerkingstraject en heeft u nog allerlei vragen? Kom dan op 12 mei naar de Divosa Masterclass 'Is het voor u nog ver... die fusie?'.

 3. BvK Congres 'Participatiewet.NU; en samen verder’

  18 mei 2015 | 10:00 uur - 17:00 uur

  Op maandag 18 mei 2015 vindt in Utrecht het BvK Voorjaarscongres plaats. Titel: ‘Participatiewet.NU; en samen verder’. Het belooft een interessante dag te worden: het ochtendgedeelte met boeiende sprekers (Ronald Hünneman en Jetta Klijnsma) en het middaggedeelte met workshops die aansluiten op de praktijk van het uitvoeren van de Participatiewet. Een congres van en voor de klantmanager die zichzelf wil ontwikkelen!

 4. Bijeenkomst Verbeterslag verdeelmodel bijstandsbudgetten

  19 mei 2015 | 14:00 uur - 17:30 uur

  Op dinsdag 19 mei 2015 organiseert het ministerie van SZW in samenwerking met de VNG en Divosa een bijeenkomst waarin voorstellen voor verbetering van het verdeelmodel bijstandsbudgetten (inkomensdeel participatiewet) zullen worden gepresenteerd. Aansluitend horen we graag uw reacties op de voorstellen.

 5. Algemeen Bestuur

  20 mei 2015 | 15:00 uur - 17:00 uur

 6. Divosa Voorjaarscongres 2015

  21 mei 2015 (Hele dag) - 22 mei 2015 (Hele dag)

  Op 21 en 22 mei 2015 vindt het Divosa Voorjaarscongres plaats met als thema 'Is het nog ver?'. De Participatiewet is ingevoerd, de werkbedrijven beginnen te draaien. De decentralisaties in de zorg zijn doorgevoerd. Nog lang niet alles is af en 2015 geldt als een 'overgangsjaar'. Maar de nieuwe realiteit begint vorm te krijgen. Het is de vraag of 2015 een jaar van economisch herstel zal zijn en of er een krachtig herstel van de arbeidsmarkt komt. Een flinke daling van de bijstandsuitkeringen lijkt (nog) ver.

 7. Ken uw klant: een voorwaarde voor effectieve dienstverlening (regio Noord-Holland)

  26 mei 2015 | 09:30 uur - 14:30 uur

  Vindt u ook dat de sociale dienst haar klanten moet kennen om effectief te zijn? De Inspectie SZW concludeert in het rapport 'Ken uw klanten' dat sociale diensten hun klanten onvoldoende kennen. Klinkt die conclusie u bekend in de oren? Heeft een klantmanager genoeg tijd en middelen om zijn werk goed te doen? Wat kunt u met de suggesties uit het rapport? Maak uw eigen plan in de werkconferentie 'Ken uw klant'. Een plan waarmee u in uw organisatie aan de slag kunt.

 8. Collegereeks: utopieën als houvast voor de dagelijkse praktijk

  26 mei 2015 | 17:00 uur - 20:30 uur

  Na de tweede, meer praktijkgerichte, collegereeks organiseert de Vrije Universiteit samen met Divosa een nieuwe reeks. In de reeks vormen grote vergezichten en utopieën het uitgangspunt, maar worden de sprekers en de deelnemers uitgedaagd deze te ‘vertalen’ naar de (lokale) praktijk van alledag.

 9. Locus Kenniscafé: Social Return

  28 mei 2015 | 16:00 uur - 18:00 uur

  Op 28 mei 2015 is er een weer een Locus Kenniscafé. Dit keer staat het thema Social Return (On Investment) centraal. De eisen die de overheid stelt aan aanbestedingen verschillen vaak per gemeente. Ook de verantwoording is niet eenduidig. Dat kost werkgevers tijd en geld.

 10. Strategische Kennisontwikkeling

  29 mei 2015 | 10:00 uur - 17:00 uur

juni 2015

 1. Aan de slag met de nieuwe Wmo 2015!

  4 juni 2015 (Hele dag)

  Regie naar gemeenten, hoe ver bent u? Samenwerking tussen gemeenten, welzijns- en zorginstellingen en burgers is nu dan ook belangrijker dan ooit! Juist ook voor u, wanneer u vorm geeft aan alle nieuwe ontwikkelingen gericht op het behalen van de gestelde doelen en resultaten.

 2. Dag van de Uitvoering - regio Zuid

  4 juni 2015 | 12:00 uur - 17:00 uur

  De Dag van de Uitvoering komt óók in 2015 bij jou in de regio. Ben jij klantmanager of uitvoerend medewerker en hoor je graag wat de laatste ontwikkelingen zijn in je werkveld? Wil je ervaringen uitwisselen en sparren met vakgenoten over actuele thema's en praktijkcases? Kom dan op donderdag 4 juni naar de Dag van de Uitvoering in regio Zuid. Leren van elkaar, elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe ideeën staan centraal.

 3. Regio Zuid

  5 juni 2015 | 09:30 uur - 12:30 uur

 4. Commissie Handhaving

  12 juni 2015 | 10:00 uur - 12:30 uur

 5. Dagelijks Bestuur

  12 juni 2015 | 14:00 uur - 16:00 uur

 6. Beleidsgerichte totaalopleiding binnen het sociaal domein. Van beleid naar uitvoering!

  16 juni 2015 (Hele dag)

  Tijdens deze beleidsgerichte jaaropleiding krijgt u inzicht in de decentralisaties: Jeugdwet, AWBZ-Wmo en Participatiewet. Én u ontvangt handvatten voor de daadwerkelijke transformatie, die noodzakelijk is bij gemeenten, aanbieders én klanten! Na afloop heeft u een resultaatgericht plan van aanpak waarmee u vooraf gestelde doelstelling realiseert.

 7. VGN Participeert: Extra banen creëren in de praktijk

  18 juni 2015 | 13:00 uur - 17:00 uur

  Extra banen creëren in tijden van reorganisatie is niet eenvoudig, maar het kan wel, zo blijkt uit de tussenbalans van het lerend netwerk 'VGN Participeert', dat door SBCM wordt gefaciliteerd. De eerste extra banen zijn al een feit: een cliëntbegeleidster in een rolstoel en een administratieve kracht voor dataverwerking. Het netwerk is ervan overtuigd dat er nog vele gaan volgen.

 8. Divosa Vrijdag: Handhaving

  19 juni 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

  Noteer deze datum alvast in uw agenda.

 9. Commissie Vakmanschap

  26 juni 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 10. Algemeen Bestuur

  26 juni 2015 | 14:00 uur - 16:00 uur

 11. Dag van de Uitvoering - regio Zuid-Holland

  30 juni 2015 | 12:00 uur - 17:00 uur

  De Dag van de Uitvoering komt óók in 2015 bij jou in de regio. Ben jij klantmanager of uitvoerend medewerker en hoor je graag wat de laatste ontwikkelingen zijn in je werkveld? Wil je ervaringen uitwisselen en sparren met vakgenoten over actuele thema's en praktijkcases? Kom dan naar de Dag van de Uitvoering in regio Zuid-Holland. Leren van elkaar, elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe ideeën staan centraal. Noteer de datum van dinsdag 30 juni.

juli 2015

 1. Conferentie European Social Network in Lissabon

  6 juli 2015 (Hele dag) - 8 juli 2015 (Hele dag)

 2. Commissie Integere en Veilige Dienstverlening

  10 juli 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

september 2015

 1. Bestuursweekend Algemeen Bestuur

  3 september 2015 (Hele dag) - 5 september 2015 (Hele dag)

 2. Commissie Vakmanschap

  11 september 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 3. Dag van de Uitvoering - regio Oost

  17 september 2015 | 12:00 uur - 17:00 uur

  De Dag van de Uitvoering komt óók in 2015 bij jou in de regio. Ben jij klantmanager of uitvoerend medewerker en hoor je graag wat de laatste ontwikkelingen zijn in je werkveld? Wil je ervaringen uitwisselen en sparren met vakgenoten over actuele thema's en praktijkcases? Kom dan naar de Dag van de Uitvoering in regio Oost. Leren van elkaar, elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe ideeën staan centraal. Noteer de datum van donderdag 17 september.

 4. Commissie Integere en Veilige Dienstverlening

  18 september 2015 | 13:00 uur - 15:30 uur

 5. Commissie ISD

  18 september 2015 | 13:30 uur - 15:00 uur

 6. Regio Zuid

  25 september 2015 | 09:30 uur - 12:30 uur

 7. Dagelijks Bestuur

  25 september 2015 | 14:00 uur - 16:00 uur

oktober 2015

 1. Commissie Handhaving

  2 oktober 2015 | 10:00 uur - 12:30 uur

 2. Eerste nationale congres Social Impact Bonds in aantocht

  8 oktober 2015 | 09:30 uur - 17:00 uur

  Op donderdag 8 oktober 2015 organiseert Start Foundation een landelijk congres over Social Impact Bonds (SIB’s) en prestatiefinancieringen.

 3. Commissie Vakmanschap

  9 oktober 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 4. Algemeen Bestuur

  9 oktober 2015 | 14:00 uur - 16:00 uur

 5. Dag van de Uitvoering - regio Noord

  29 oktober 2015 | 12:00 uur - 17:00 uur

  De Dag van de Uitvoering komt óók in 2015 bij jou in de regio. Ben jij klantmanager of uitvoerend medewerker en hoor je graag wat de laatste ontwikkelingen zijn in je werkveld? Wil je ervaringen uitwisselen en sparren met vakgenoten over actuele thema's en praktijkcases? Kom dan naar de Dag van de Uitvoering in regio Noord. Leren van elkaar, elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe ideeën staan centraal. Noteer de datum van donderdag 29 oktober.

november 2015

 1. Regio Noord-Holland

  6 november 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 2. Commissie Integere en Veilige Dienstverlening

  20 november 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 3. Algemeen Bestuur

  20 november 2015 | 14:00 uur - 16:00 uur

 4. Dag van de Uitvoering - regio Midden

  24 november 2015 | 12:00 uur - 17:00 uur

  De Dag van de Uitvoering komt óók in 2015 bij jou in de regio. Ben jij klantmanager of uitvoerend medewerker en hoor je graag wat de laatste ontwikkelingen zijn in je werkveld? Wil je ervaringen uitwisselen en sparren met vakgenoten over actuele thema's en praktijkcases? Kom dan naar de Dag van de Uitvoering in regio Midden. Leren van elkaar, elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe ideeën staan centraal. Noteer de datum van dinsdag 24 november.

 5. Regio Zuid

  27 november 2015 | 09:30 uur - 12:30 uur

 6. Commissie Vakmanschap

  27 november 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 7. Dagelijks Bestuur

  27 november 2015 | 14:00 uur - 16:00 uur

december 2015

 1. Commissie Vakmanschap

  4 december 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 2. Commissie Handhaving

  4 december 2015 | 10:00 uur - 12:30 uur

 3. Commissie ISD

  11 december 2015 | 13:30 uur - 15:00 uur

 4. Algemeen Bestuur

  18 december 2015 | 14:00 uur - 16:00 uur