Agenda

april 2014

 1. Kaders en uitvoering van het wetsvoorstel WWB-maatregelen

  25 april 2014 | 09:30 uur - 12:30 uur

  Stimulansz en Divosa organiseren een bijeenkomst over het wetsvoorstel WWB-maatregelen. In het wetsvoorstel is een beperking van categoriale bijzondere bijstand opgenomen. Daarom is het extra van belang om te weten wat onder een categoriale regeling valt.

 2. Platform Vakmanschap

  25 april 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

 3. Dagelijks bestuur

  25 april 2014 | 13:30 uur - 16:00 uur

mei 2014

 1. Platform Integere en Veilige Dienstverlening

  7 mei 2014 | 13:00 uur - 16:30 uur

 2. Expertmeeting Tegenprestatie naar Vermogen

  8 mei 2014 | 13:30 uur - 16:00 uur

 3. Bijeenkomst: Matigen boete ten gevolge van verminderde verwijtbaarheid (Bergen op Zoom)

  13 mei 2014 | 09:00 uur - 12:00 uur

  Eind februari 2014 verscheen de werkwijzer 'Matigen boete ten gevolge van verminderde verwijtbaarheid' van het RCF Kenniscentrum Handhaving en Stimulansz. De komende periode vinden hierover regiobijeenkomsten plaats. De bedoeling is om tijdens deze bijeenkomsten de werkwijzer te toetsen aan uw praktijkervaringen en opgedane inzichten met het opleggen van boetes. Zo scherp u uw kennis en vaardigheden (onder meer bij het opstellen van boetebeleidsregels) verder aan. Ook biedt het u de gelegenheid om uw netwerk te versterken.

 4. Algemeen Bestuur

  14 mei 2014 | 15:00 uur - 17:00 uur

 5. Divosa Voorjaarscongres 2014

  15 mei 2014 uur (Hele dag) - 16 mei 2014 uur (Hele dag)

  Dit jaar is het thema van ons Voorjaarscongres ‘De Verbouwing’. Wie getuige is van de bouw van een groot gebouw, ziet steevast hetzelfde. De eerste fase duurt enorm lang en als buitenstaander zie je weinig. Maar dan schiet een gebouw ineens met een rotvaart uit de grond en groeien de etages elke dag. De wording van de Participatiewet en de decentralisaties gaat net zo. Jaren gingen er overheen voordat er iets zichtbaar werd. Maar nu staat er iets dat iedereen kan zien. En de bouw gaat vanaf nu met een rotvaart. Over minder dan een jaar trekken we erin. Hoog tijd om een concreet inrichtingsplan te hebben. Om te doordenken hoe het werkt. Wat de problemen zijn en hoe we die het hoofd bieden. En wat de kansen zijn en hoe we die benutten. Wat gaan we doen? En hoe pakken we het aan? Daarover meer tijdens het Divosa Voorjaarscongres 2014!

 6. Terugkomdag VU Divosa collegereeks

  20 mei 2014 | 09:30 uur - 17:00 uur

  Er zijn plannen voor een derde collegereeks, maar eerst willen we voor u, deelnemers ‘van het eerste uur’, een terugkomdag organiseren. Die zal plaatsvinden op dinsdag 20 mei en/of donderdag 5 juni.

 7. Regionale conferentie ondernemend Bbz in Alkmaar

  26 mei 2014 | 13:00 uur - 17:30 uur

  De gemeente Alkmaar organiseert in samenwerking met Divosa en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de regionale conferentie Ondernemend Bbz. Deze conferentie gaat onder andere over de kracht van samenwerking en preventie en geeft ideeën om meer rendement uit het Bbz te halen met goede begeleiding naar zelfstandig ondernemers.

 8. De Decentralisaties Dag

  28 mei 2014 uur (Hele dag)

  De Decentralisaties Dag op woensdag 28 mei in ’s-Hertogenbosch wordt een dag vol inspiratie en informatie over invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein. Gemeenten moeten de drie decentralisaties zo veel mogelijk laten samenvloeien tot één integraal beleid voor personen en gezinnen die ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven. De Decentralisaties Dag laat zien hoe u dat kunt aanpakken.

juni 2014

 1. Training Begeleiding van intervisie

  4 juni 2014 | 09:30 uur - 17:00 uur

  Ga je intervisie invoeren in je organisatie, zodat medewerkers hun persoonlijk vakmanschap naar een hoger niveau tillen? Meld je dan aan voor een gerichte training in het begeleiden van intervisiegroepen. Divosa organiseert een training voor begeleiders van intervisie. Dit is een herhaling van de succesvolle training uit 2013. Toen kosteloos, in 2014 tegen kostprijs.

 2. Terugkomdag VU Divosa collegereeks

  5 juni 2014 | 09:30 uur - 17:00 uur

  Er zijn plannen voor een derde collegereeks, maar eerst willen we voor u, deelnemers ‘van het eerste uur’, een terugkomdag organiseren. Die zal plaatsvinden op dinsdag 20 mei en/of donderdag 5 juni.

 3. Regio Oost

  5 juni 2014 | 14:00 uur - 16:30 uur

 4. Regio Zuid

  6 juni 2014 | 09:30 uur - 12:00 uur

 5. Werkgroep Handhaving

  6 juni 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

 6. Bijeenkomst: Matigen boete ten gevolge van verminderde verwijtbaarheid (Eindhoven)

  10 juni 2014 | 09:00 uur - 12:00 uur

  Eind februari 2014 verscheen de werkwijzer 'Matigen boete ten gevolge van verminderde verwijtbaarheid' van het RCF Kenniscentrum Handhaving en Stimulansz. De komende periode vinden hierover regiobijeenkomsten plaats. De bedoeling is om tijdens deze bijeenkomsten de werkwijzer te toetsen aan uw praktijkervaringen en opgedane inzichten met het opleggen van boetes. Zo scherp u uw kennis en vaardigheden (onder meer bij het opstellen van boetebeleidsregels) verder aan. Ook biedt het u de gelegenheid om uw netwerk te versterken.

 7. Training Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR)

  10 juni 2014 | 13:00 uur - 16:30 uur

  Inmiddels heeft een groot aantal gemeenten kennis gemaakt met het GIR als registratie- en afhandelsysteem voor agressie- en geweldsincidenten. In de praktijk merkt het A+O Fonds dat een groot aantal gebruikers nog niet de stap heeft gezet van testfase naar feitelijk werken met GIR. A+O Fonds merkt ook dat er veel personele wisselingen zijn, waardoor de kennis van het GIR wellicht weer behoort te worden opgefrist.

 8. Bijeenkomst: Matigen boete ten gevolge van verminderde verwijtbaarheid (Roermond)

  10 juni 2014 | 13:00 uur - 17:00 uur

  Eind februari 2014 verscheen de werkwijzer 'Matigen boete ten gevolge van verminderde verwijtbaarheid' van het RCF Kenniscentrum Handhaving en Stimulansz. De komende periode vinden hierover regiobijeenkomsten plaats. De bedoeling is om tijdens deze bijeenkomsten de werkwijzer te toetsen aan uw praktijkervaringen en opgedane inzichten met het opleggen van boetes. Zo scherpt u uw kennis en vaardigheden (onder meer bij het opstellen van boetebeleidsregels) verder aan. Ook biedt het u de gelegenheid om uw netwerk te versterken.

 9. Workshop Nieuwe verbindingen in het sociale domein

  11 juni 2014 | 09:30 uur - 16:00 uur

  Hoe kun je de kanteling Wmo, de decentralisaties van de AWBZ, de Participatiewet en de Jeugdzorg met elkaar verbinden? Hoe organiseer je de samenhang? Zijn brede sociale wijkteams dè oplossing? Moet sociale zaken ook deel uitmaken van een sociaal wijkteam? Wat is dan de plek en rol? Wat maakt een wijkteam tot een succes? MOVISIE en Stimulansz organiseren samen de workshop 'Nieuwe verbindingen in het sociaal domein'.

 10. Dag van de Uitvoering - regio Noord-Holland

  12 juni 2014 | 12:00 uur - 17:00 uur

  Ben jij klantmanager of uitvoerend medewerker en hoor je graag wat de laatste ontwikkelingen zijn in je werkveld? Ben je benieuwd naar hoe jij en je collega’s kunnen bijdragen aan een succesvolle uitvoering van de Participatiewet in 2015? Wil je ervaringen uitwisselen en sparren met vakgenoten over actuele thema’s en praktijkcases? Kom dan naar de Dag van de Uitvoering in Noord-Holland, waar het leren van elkaar, elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe ideeën centraal staan.

 11. Divosa Vrijdag: Benchmark Werk & Inkomen

  13 juni 2014 | 10:00 uur - 12:30 uur

 12. Dagelijks bestuur

  13 juni 2014 | 13:30 uur - 16:00 uur

 13. Bijeenkomst: Matigen boete ten gevolge van verminderde verwijtbaarheid (Leiden)

  19 juni 2014 | 09:00 uur - 17:00 uur

  Eind februari 2014 verscheen de werkwijzer 'Matigen boete ten gevolge van verminderde verwijtbaarheid' van het RCF Kenniscentrum Handhaving en Stimulansz. De komende periode vinden hierover regiobijeenkomsten plaats. De bedoeling is om tijdens deze bijeenkomsten de werkwijzer te toetsen aan uw praktijkervaringen en opgedane inzichten met het opleggen van boetes. Zo scherp u uw kennis en vaardigheden (onder meer bij het opstellen van boetebeleidsregels) verder aan. Ook biedt het u de gelegenheid om uw netwerk te versterken.

 14. Dag van de Uitvoering - regio Midden Nederland

  19 juni 2014 | 12:00 uur - 17:00 uur

  Ben jij klantmanager of uitvoerend medewerker en hoor je graag wat de laatste ontwikkelingen zijn in je werkveld? Ben je benieuwd naar hoe jij en je collega’s kunnen bijdragen aan een succesvolle uitvoering van de Participatiewet in 2015? Wil je ervaringen uitwisselen en sparren met vakgenoten over actuele thema’s en praktijkcases? Kom dan naar de Dag van de Uitvoering in Midden Nederland, waar het leren van elkaar, elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe ideeën centraal staan.

 15. Transities sociaal domein

  19 juni 2014 | 12:30 uur - 16:45 uur

  In dit platform wisselt u kennis en ervaring uit met andere transitiemanagers en deskundigen. De verbindingen tussen de transities staan centraal. Het platform is opgezet samen met Divosa, LCGW, MOVISIE en NJi. De ontwikkelingen in het sociaal domein maken het niet meer dan logisch dat wij onze krachten en expertises bundelen.

 16. Algemeen Bestuur

  27 juni 2014 | 14:00 uur - 16:00 uur

juli 2014

 1. Platform Integere en Veilige Dienstverlening

  2 juli 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

september 2014

 1. Platform Integere en Veilige Dienstverlening

  10 september 2014 | 13:00 uur - 16:30 uur

 2. Bestuursweekend algemeen bestuur

  11 september 2014 | 16:00 uur - 13 september 2014 | 12:30 uur

 3. Divosa Vrijdag: Prinsjesdag

  19 september 2014 | 10:00 uur - 12:30 uur

 4. Dag van de Uitvoering - regio Zuid-Holland

  23 september 2014 | 12:00 uur - 17:00 uur

  Op dinsdag 23 september 2014 vindt de Dag van de Uitvoering plaats in regio Zuid-Holland. Doel van deze middag is om uitvoerders met elkaar van gedachten te laten wisselen over actuele thema’s. Deelnemers krijgen hulpmiddelen aangereikt en delen hun kennis met anderen.

 5. Regio Oost

  25 september 2014 | 14:00 uur - 16:30 uur

 6. Regio Zuid

  26 september 2014 | 09:30 uur - 12:30 uur

 7. Werkgroep Handhaving

  26 september 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

 8. Dag van de Uitvoering - regio Noord

  30 september 2014 | 12:00 uur - 17:00 uur

  Op dinsdag 30 september 2014 vindt de Dag van de Uitvoering plaats in regio Noord. Doel van deze middag is om uitvoerders met elkaar van gedachten te laten wisselen over actuele thema’s. Deelnemers krijgen hulpmiddelen aangereikt en delen hun kennis met anderen.

oktober 2014

 1. Platform Vakmanschap

  3 oktober 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

 2. Dagelijks bestuur

  3 oktober 2014 | 13:30 uur - 16:00 uur

 3. Algemeen Bestuur

  17 oktober 2014 | 14:00 uur - 16:00 uur

 4. Transities sociaal domein

  29 oktober 2014 | 12:30 uur - 16:45 uur

  In dit platform wisselt u kennis en ervaring uit met andere transitiemanagers en deskundigen. De verbindingen tussen de transities staan centraal. Het platform is opgezet samen met Divosa, LCGW, MOVISIE en NJi. De ontwikkelingen in het sociaal domein maken het niet meer dan logisch dat wij onze krachten en expertises bundelen.

 5. Divosa Vrijdag

  31 oktober 2014 | 10:00 uur - 12:30 uur

november 2014

 1. Regio Oost

  6 november 2014 | 14:00 uur - 16:30 uur

 2. Regio Noord-Holland

  7 november 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

 3. Platform Integere en Veilige Dienstverlening

  19 november 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

 4. Regio Zuid

  21 november 2014 | 09:30 uur - 12:30 uur

 5. Werkgroep Handhaving

  21 november 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

 6. Algemeen Bestuur

  21 november 2014 | 14:00 uur - 16:00 uur

 7. Divosa Vrijdag

  28 november 2014 | 10:00 uur - 12:30 uur

december 2014

 1. Platform Vakmanschap

  5 december 2014 | 10:00 uur - 13:00 uur

 2. Dagelijks bestuur

  5 december 2014 | 13:30 uur - 16:00 uur

 3. Divosa Vrijdag

  12 december 2014 | 10:00 uur - 12:30 uur

 4. Algemeen Bestuur

  19 december 2014 | 14:00 uur - 16:00 uur