Agenda

maart 2015

 1. Training tot coach bedrijfsadvies

  2 maart 2015 | 10:00 uur - 17:00 uur

  SBCM organiseert in 2015 twee keer de 'Training tot coach bedrijfsadvies'. In deze training leert u hoe u zelfstandig binnen uw bedrijf uw collega’s kunt voorbereiden op en coachen in het maken van een quick scan als onderdeel van het bedrijfsadvies. Breng uw kennis en ervaring over op uw collega’s en/of medewerkers. Als coach bedrijfsadvies bereidt u hen voor op het eerste gesprek met een werkgever, op het uitvoeren van een quick scan in een bedrijf en het rapporteren over de resultaten.

 2. Work in Progress Congres 2015

  5 maart 2015 | 08:30 uur - 17:00 uur

 3. Implementatiedag Participatiewet

  5 maart 2015 | 09:15 uur - 16:15 uur

  De Participatiewet is sinds 1 januari 2015 van kracht en de Tweede Kamer heeft ingestemd met de 'Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'. De Eerste Kamer behandelt de wet nog. Om arbeidsmarktregio's te ondersteunen bij de uitvoering van deze twee wetten, organiseert de Programmaraad donderdag 5 maart de eerste implementatiedag in Ede.

 4. Symposium Zicht op Zelfredzaamheid

  5 maart 2015 | 13:00 uur - 18:00 uur

  Het versterken van de zelfredzaamheid van (groepen) mensen is een belangrijk maatschappelijk thema en daarmee ook een thema voor de gemeente, de zorg en de sociale werkvoorziening. Maar wat is zelfredzaamheid precies? Hoe weet je of iemand wel of niet zelfredzaam is? En als er interventies nodig zijn: op welke levensgebieden dan en hoe effectief zijn deze interventies?

 5. Locus Kenniscafé

  5 maart 2015 | 16:00 uur - 18:00 uur

  Tijdens het Locus Kenniscafé op donderdag 5 maart 2015 staat het thema 'Werkgeversdienstverlening' centraal. Een aantal grote bedrijven uit het Locus Netwerk werkt inmiddels geruime tijd samen met gemeenten en sw-bedrijven. Hoogste tijd om ervaringen te delen en elkaar constructieve feedback te geven. Dit doen we binnen ons netwerk om samen beter te worden!

 6. Algemene ledenvergadering

  6 maart 2015 | 13:00 uur - 14:00 uur

 7. Algemeen Bestuur

  6 maart 2015 | 14:00 uur - 16:00 uur

 8. Training coachen en begeleiden

  11 maart 2015 (Hele dag)

  SBCM organiseert in 2015 de driedaagse training 'coachen en begeleiden'. Deze training kan u helpen uw vaardigheden effectiever in te zetten en nieuwe gewoontes aan te leren. Veel nuttige vaardigheden zijn immers makkelijk te begrijpen, maar soms lastig om goed te doen. Bijvoorbeeld doordat u als coach bepaalde gewoontes hebt ontwikkeld.

 9. Training functiecreatie

  12 maart 2015 | 10:00 uur - 17:00 uur

  SBCM organiseert in 2015 twee keer de training 'Functiecreatie'. Tijdens deze training leert u werkgevers te ondersteunen duurzame functies te creëren voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, de doelgroep van de baanafspraak uit het sociaal akkoord.

 10. Agressie de baas? Breda vertelt over de Divosa-methode

  12 maart 2015 | 14:00 uur

  Hoe ga je als klantmanager om met verbale en fysieke agressie? Niet, schrijft de Divosa-methode voor. ATEA-groep Breda is enthousiast over de werkwijze waarbij agressie niet wordt geaccepteerd. Op 12 maart 2015 organiseert de sociale dienst in samenwerking met Expertisecentrum Veilige Publieke Taak (EVPT) een bijeenkomst over de Divosa-methode.

 11. Commissie Vakmanschap

  13 maart 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 12. Commissie Integere en Veilige Dienstverlening

  13 maart 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 13. Divosa Vrijdag: Schuldhulpverlening in de wijk! Een goed idee?

  20 maart 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

  De decentralisaties van AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend onderwijs zorgen dat gemeenten regievoerder zijn geworden over het sociale domein. Op veel plaatsen proberen gemeenten de eerste lijn te versterken door de inzet van sociale wijkteams. Deze wijkteams komen heel vaak mensen met schulden tegen. Moet de gemeente de schuldhulpverlening helemaal integreren of alleen aanhaken bij die wijkteams en zo ja hoe dan?

 14. Regio Zuid

  27 maart 2015 | 09:30 uur - 12:30 uur

april 2015

 1. NVVK Studiedag

  7 april 2015 | 09:30 uur - 17:00 uur

  ‘Vroegsignalering: wees er vroeg bij!' De individuele en maatschappelijke kosten van schulden zijn groot. In de schuldhulpverlening wordt daarom nagedacht over mogelijkheden om beginnende schulden snel in beeld te krijgen zodat de juiste actie ondernomen kan worden. Vroegsignalering richt zich op beginnende schulden en biedt uitvoerders en beleidsmakers mogelijkheden voor een effectieve en efficiente inzet.

 2. Regio Noord-Holland

  10 april 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 3. Commissie Handhaving

  10 april 2015 | 10:00 uur - 12:30 uur

 4. Dagelijks Bestuur

  10 april 2015 | 14:00 uur - 16:00 uur

 5. Sociale dienst van de toekomst

  13 april 2015 (Hele dag)

  De omgeving van de sociale dienst is voortdurend in verandering. Demografische, technologische en economische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op en blijven het sociale domein de komende jaren beïnvloeden en domineren. Dit vraagt van u om het ontwikkelen van een visie op de sociale dienst van de toekomst. Laat u inspireren met voorbeelden en best practices die binnen het sociale domein vooruitstrevend zijn.

 6. Opleiding Bedrijfsvoering in het sociaal domein

  14 april 2015 (Hele dag)

  Uw rol verandert en gaat steeds verder dan de financiële alinea binnen de huidige en toekomstige beleidsplannen. Nieuwe organisatievormen en uitvoeringsvariaties vragen van u een flexibele houding en aanpak. Zorg dat u kunt meebewegen!

 7. 2-daagse cursus Wet- en regelgeving in het social domein

  14 april 2015 (Hele dag)

 8. Verrijk je kennis op de slotbijeenkomst ‘Functiecreatie bij gemeenten en provincies’

  16 april 2015 | 12:00 uur - 17:00 uur

  Hoe kunnen gemeenten en provincies duurzame functies creëren voor medewerkers met een arbeidsbeperking? Hoe verkrijgen zij draagvlak en wat is de rol van leidinggevenden? Wat doet de quickscan? Op de slotbijeenkomsten van de pilots Functiecreatie bij diverse provincies, gemeenten en SW-bedrijven zal blijken dat het scheppen van extra banen goed mogelijk is.

 9. Commissie Vakmanschap

  17 april 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 10. Algemeen Bestuur

  17 april 2015 | 14:00 uur - 16:00 uur

 11. Dag van de Uitvoering - regio Noord-Holland

  21 april 2015 | 12:00 uur - 17:00 uur

  De Dag van de Uitvoering komt óók in 2015 bij jou in de regio. Ben jij klantmanager of uitvoerend medewerker en hoor je graag wat de laatste ontwikkelingen zijn in je werkveld? Wil je ervaringen uitwisselen en sparren met vakgenoten over actuele thema's en praktijkcases? Kom dan naar de Dag van de Uitvoering in regio Noord-Holland. Leren van elkaar, elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe ideeën staan centraal. Noteer de datum van dinsdag 21 april.

 12. Verrijk je kennis op de slotbijeenkomst ‘Functiecreatie bij gemeenten en provincies’

  23 april 2015 | 12:00 uur - 17:00 uur

  Hoe kunnen gemeenten en provincies duurzame functies creëren voor medewerkers met een arbeidsbeperking? Hoe verkrijgen zij draagvlak en wat is de rol van leidinggevenden? Wat doet de quickscan? Op de slotbijeenkomsten van de pilots Functiecreatie bij diverse provincies, gemeenten en SW-bedrijven zal blijken dat het scheppen van extra banen goed mogelijk is.

 13. Divosa Vrijdag: Participatiewet

  24 april 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

  Noteer deze datum alvast in uw agenda.

 14. Commissie ISD

  24 april 2015 | 13:30 uur - 15:00 uur

mei 2015

 1. Commissie Integere en Veilige Dienstverlening

  8 mei 2015 | 13:00 uur - 15:30 uur

 2. Algemeen Bestuur

  20 mei 2015 | 15:00 uur - 17:00 uur

 3. Divosa Voorjaarscongres 2015

  21 mei 2015 (Hele dag) - 22 mei 2015 (Hele dag)

  Op 21 en 22 mei 2015 vindt het Divosa Voorjaarscongres plaats met als thema 'Is het nog ver?'. De Participatiewet is ingevoerd, de werkbedrijven beginnen te draaien. De decentralisaties in de zorg zijn doorgevoerd. Nog lang niet alles is af en 2015 geldt als een 'overgangsjaar'. Maar de nieuwe realiteit begint vorm te krijgen. Het is de vraag of 2015 een jaar van economisch herstel zal zijn en of er een krachtig herstel van de arbeidsmarkt komt. Een flinke daling van de bijstandsuitkeringen lijkt (nog) ver.

juni 2015

 1. Aan de slag met de nieuwe Wmo 2015!

  4 juni 2015 (Hele dag)

  Regie naar gemeenten, hoe ver bent u? Samenwerking tussen gemeenten, welzijns- en zorginstellingen en burgers is nu dan ook belangrijker dan ooit! Juist ook voor u, wanneer u vorm geeft aan alle nieuwe ontwikkelingen gericht op het behalen van de gestelde doelen en resultaten.

 2. Dag van de Uitvoering - regio Zuid

  4 juni 2015 | 12:00 uur - 17:00 uur

  De Dag van de Uitvoering komt óók in 2015 bij jou in de regio. Ben jij klantmanager of uitvoerend medewerker en hoor je graag wat de laatste ontwikkelingen zijn in je werkveld? Wil je ervaringen uitwisselen en sparren met vakgenoten over actuele thema's en praktijkcases? Kom dan naar de Dag van de Uitvoering in regio Zuid. Leren van elkaar, elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe ideeën staan centraal. Noteer de datum van donderdag 4 juni.

 3. Regio Zuid

  5 juni 2015 | 09:30 uur - 12:30 uur

 4. Commissie Handhaving

  12 juni 2015 | 10:00 uur - 12:30 uur

 5. Dagelijks Bestuur

  12 juni 2015 | 14:00 uur - 16:00 uur

 6. Divosa Vrijdag: Handhaving

  19 juni 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

  Noteer deze datum alvast in uw agenda.

 7. Commissie Vakmanschap

  26 juni 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 8. Algemeen Bestuur

  26 juni 2015 | 14:00 uur - 16:00 uur

 9. Dag van de Uitvoering - regio Zuid-Holland

  30 juni 2015 | 12:00 uur - 17:00 uur

  De Dag van de Uitvoering komt óók in 2015 bij jou in de regio. Ben jij klantmanager of uitvoerend medewerker en hoor je graag wat de laatste ontwikkelingen zijn in je werkveld? Wil je ervaringen uitwisselen en sparren met vakgenoten over actuele thema's en praktijkcases? Kom dan naar de Dag van de Uitvoering in regio Zuid-Holland. Leren van elkaar, elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe ideeën staan centraal. Noteer de datum van dinsdag 30 juni.

juli 2015

 1. Commissie Integere en Veilige Dienstverlening

  10 juli 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

september 2015

 1. Bestuursweekend Algemeen Bestuur

  3 september 2015 (Hele dag) - 5 september 2015 (Hele dag)

 2. Commissie Vakmanschap

  11 september 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 3. Dag van de Uitvoering - regio Oost

  17 september 2015 | 12:00 uur - 17:00 uur

  De Dag van de Uitvoering komt óók in 2015 bij jou in de regio. Ben jij klantmanager of uitvoerend medewerker en hoor je graag wat de laatste ontwikkelingen zijn in je werkveld? Wil je ervaringen uitwisselen en sparren met vakgenoten over actuele thema's en praktijkcases? Kom dan naar de Dag van de Uitvoering in regio Oost. Leren van elkaar, elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe ideeën staan centraal. Noteer de datum van donderdag 17 september.

 4. Commissie Integere en Veilige Dienstverlening

  18 september 2015 | 13:00 uur - 15:30 uur

 5. Commissie ISD

  18 september 2015 | 13:30 uur - 15:00 uur

 6. Regio Zuid

  25 september 2015 | 09:30 uur - 12:30 uur

 7. Dagelijks Bestuur

  25 september 2015 | 14:00 uur - 16:00 uur

oktober 2015

 1. Commissie Handhaving

  2 oktober 2015 | 10:00 uur - 12:30 uur

 2. Commissie Vakmanschap

  9 oktober 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 3. Algemeen Bestuur

  9 oktober 2015 | 14:00 uur - 16:00 uur

 4. Dag van de Uitvoering - regio Noord

  29 oktober 2015 | 12:00 uur - 17:00 uur

  De Dag van de Uitvoering komt óók in 2015 bij jou in de regio. Ben jij klantmanager of uitvoerend medewerker en hoor je graag wat de laatste ontwikkelingen zijn in je werkveld? Wil je ervaringen uitwisselen en sparren met vakgenoten over actuele thema's en praktijkcases? Kom dan naar de Dag van de Uitvoering in regio Noord. Leren van elkaar, elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe ideeën staan centraal. Noteer de datum van donderdag 29 oktober.

november 2015

 1. Regio Noord-Holland

  6 november 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 2. Commissie Integere en Veilige Dienstverlening

  20 november 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 3. Algemeen Bestuur

  20 november 2015 | 14:00 uur - 16:00 uur

 4. Dag van de Uitvoering - regio Midden

  24 november 2015 | 12:00 uur - 17:00 uur

  De Dag van de Uitvoering komt óók in 2015 bij jou in de regio. Ben jij klantmanager of uitvoerend medewerker en hoor je graag wat de laatste ontwikkelingen zijn in je werkveld? Wil je ervaringen uitwisselen en sparren met vakgenoten over actuele thema's en praktijkcases? Kom dan naar de Dag van de Uitvoering in regio Midden. Leren van elkaar, elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe ideeën staan centraal. Noteer de datum van dinsdag 24 november.

 5. Regio Zuid

  27 november 2015 | 09:30 uur - 12:30 uur

 6. Commissie Vakmanschap

  27 november 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 7. Dagelijks Bestuur

  27 november 2015 | 14:00 uur - 16:00 uur

december 2015

 1. Commissie Vakmanschap

  4 december 2015 | 10:00 uur - 13:00 uur

 2. Commissie Handhaving

  4 december 2015 | 10:00 uur - 12:30 uur

 3. Commissie ISD

  11 december 2015 | 13:30 uur - 15:00 uur

 4. Algemeen Bestuur

  18 december 2015 | 14:00 uur - 16:00 uur