Divosa is de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein

Gemeenten krijgen ruim 500 miljoen extra voor integratie vluchtelingen

vrijdag 29 april 2016

Het kabinet en de VNG hebben op 28 april 2016 een akkoord bereikt om ervoor te zorgen dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig en gezond aan het werk kunnen, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Het Rijk stelt hiervoor ruim 500 miljoen euro extra beschikbaar.

Bijeenkomsten van Divosa

Zonder kapsones

Divosa Voorjaarscongres 2016

Actuele onderwerpen

VU Divosa Collegereeks 2016

Een zoektocht naar de moderne deugden van het sociaal domein

5 avonden en 10 topwetenschappers waaronder Hans Achterhuis, James Kennedy en Maarten van Buuren. 

Bent u er (weer) bij?

Effectiviteit & Vakmanschap

Kan (verplichte) certificering bijdragen aan het waarborgen van de kwaliteit van uitvoerende professionals en het stimuleren van gedragsverandering? Bent u absoluut voor- of tegenstander van certificering?

Debatteer mee tijdens de Divosa Vrijdag op 13 mei: De zin en onzin van certificering.

Meer informatie

 

Vluchtelingen

Het nieuwste onderwerp op de site gaat over de integratie van vluchtelingen.

Met actuele informatie, belangrijke documenten en de visie van Divosa.

Diensten van Divosa

Banner Divosa Benchmark

Divosa Benchmark

Helpt gemeentelijke en regionale sociale diensten hun eigen prestaties met elkaar te vergelijken.

Vanaf 2016 kunt u ook meten op Armoede & Schulden.

Divosa Voorjaarscongres 2016

Divosa Voorjaarscongres 2016

Bekijk het programma en meld u aan.

Weblog René Paas

Het regeerakkoord was niet de eerste tekst waarin de drieslag ‘één gezin, één plan, één regisseur’ was te lezen. Het gonsde al jaren. Verkokering is zo oud als de overheid. Gerrit van Poelje (1884-1976), de aartsvader van de Nederlandse bestuurskunde, sprak al over ‘veertien wetsfamilies’ van verschillende departementen.