Divosa is de vereniging van managers van sociale diensten

René Paas benoemd tot commissaris van de Koning Groningen

vrijdag 12 februari 2016

De heer mr. drs. F.J. (René) Paas wordt commissaris van de Koning in de provincie Groningen. De ministerraad heeft op voorstel van de minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in per 18 april 2016.

Bijeenkomsten van Divosa

Regio Zuid-Holland

Commissie Handhaving

Actuele onderwerpen

Vakkundig aan het werk

Gaat uw gemeente op zoek naar een effectieve aanpak van o.a. re-integratie, armoedebestrijding of schuldhulpverlening?

Maak gebruik van de eerste subsidieronde tot 16 februari!

Effectiviteit & Vakmanschap

Werkt u aan Vakmanschap binnen uw organisatie?

Start met de leergang voor teammanagers:

Effectief en ontwikkelingsgericht leidinggeven

Vluchtelingen

Het nieuwste onderwerp op de site gaat over de integratie van vluchtelingen.

Met actuele informatie, belangrijke documenten en de visie van Divosa.

Diensten van Divosa

Banner Met open vizier

Verslag congres 'Met Open Vizier!'

Bijna 150 deelnemers verzamelden zich 19 januari in Utrecht om samen na te denken over de nieuwe eisen die de decentralisatie van zorgtaken en de komst van de sociale wijkteams stelt aan professionals van gemeenten. Een verslag.

Banner Divosa Benchmark

Divosa Benchmark

Helpt gemeentelijke en regionale sociale diensten hun eigen prestaties met elkaar te vergelijken.

Vanaf 2016 kunt u ook meten op Armoede & Schulden.

Weblog René Paas

Sinds vandaag is het officieel. Aan het eind van de morgen belde Minister Plasterk 'om de eerste te zijn om je te feliciteren'. De Ministerraad besloot vandaag mij te benoemen als de nieuwe commissaris van de Koning in Groningen. Dat vind ik een eer en een fantastische nieuwe stap in een geweldige provincie.