Divosa is de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein

Werkgevers zorgen voor 21.000 banen voor mensen met een beperking

woensdag 13 juli 2016

Bij werkgevers in de markt- en overheidssector zijn sinds 1 januari 2013 21.057 banen ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit blijkt uit de UWV-cijfers die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De ambitie zoals die is vastgelegd in het sociaal akkoord was dat er eind 2015 tenminste 9.000 banen van 25,5 uur - 6.000 in de marktsector en 3.000 bij de overheid - zouden moeten zijn gerealiseerd. Die doelstelling is ruimschoots gehaald.

Actuele onderwerpen

Verslag Divosa Voorjaarscongres 2016

Met speeches van de sprekers, opnamen van de plenaire sessies en korte verslagen van een aantal workshops.

Lees het verslag

Wilt u in uw gemeente ook aan de slag met onderzoek, maar heeft u hulp nodig bij de opzet en uitwerking hiervan? Maak gebruik van de nieuwe dienst van Divosa: Eerste Hulp bij Onderzoek.

Naar Eerste Hulp bij Onderzoek

Vluchtelingen

Op 10 juni stond de Divosa Vrijdag in het teken van de integratie van vluchtelingen. Gemeenten Enschede, Utrecht en Houten vertelden over hun succesvolle aanpakken. Ook leverde de bijeenkomst lobbypunten op voor Divosa en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein. 

Lees het verslag

Diensten van Divosa

Banner Divosa Benchmark

Divosa Benchmark

Helpt gemeentelijke en regionale sociale diensten hun eigen prestaties met elkaar te vergelijken.

Vanaf 2016 kunt u ook meten op Armoede & Schulden.

Congressen van Divosa

Banner Jaarcongres schulden en armoede 2016

Jaarcongres Schulden en Armoede

16 september 2016 | Utrecht

Na het succes van vorig jaar organiseert Divosa samen met HOEZO! Congressen een nieuw jaarcongres Schulden en Armoede.