Divosa is de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein

Verplichting beschut werk leidt tot een duivels dilemma

vrijdag 24 juni 2016

De keuze om beschut werk verplicht te stellen heeft grote gevolgen voor mensen die zijn aangewezen op ondersteuning van hun gemeenten. Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein, voorziet dat het Rijk gemeenten zo voor een ‘duivels dilemma’ plaatst. Daarom adviseert Divosa de Tweede Kamer af te zien van wettelijke verankering. De ruimte voor gemeenten om betaalbare en kwalitatief vergelijkbare alternatieven aan te bieden, biedt kwetsbare burgers betere kansen om actief mee te doen in de samenleving.

Actuele onderwerpen

Verslag Divosa Voorjaarscongres 2016

Met speeches van de sprekers, opnamen van de plenaire sessies en korte verslagen van een aantal workshops.

Lees het verslag

Eerste Hulp bij Onderzoek

Wilt u in uw gemeente ook aan de slag met onderzoek, maar heeft u hulp nodig bij de opzet en uitwerking hiervan? Maak gebruik van de nieuwe dienst van Divosa: Eerste Hulp bij Onderzoek.

Naar Eerste Hulp bij Onderzoek

Vluchtelingen

Op 10 juni stond de Divosa Vrijdag in het teken van de integratie van vluchtelingen. Gemeenten Enschede, Utrecht en Houten vertelden over hun succesvolle aanpakken. Ook leverde de bijeenkomst lobbypunten op voor Divosa en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein. 

Lees het verslag

Diensten van Divosa

Banner Divosa Benchmark

Divosa Benchmark

Helpt gemeentelijke en regionale sociale diensten hun eigen prestaties met elkaar te vergelijken.

Vanaf 2016 kunt u ook meten op Armoede & Schulden.

Banner Jaarcongres schulden en armoede 2016

Jaarcongres Schuldhulpverlening en Armoede

16 september 2016 | Utrecht

Na het succes van vorig jaar organiseert Divosa samen met HOEZO! Congressen een nieuw jaarcongres Schuldhulpverlening en Armoede.

Weblog René Paas

Het regeerakkoord was niet de eerste tekst waarin de drieslag ‘één gezin, één plan, één regisseur’ was te lezen. Het gonsde al jaren. Verkokering is zo oud als de overheid. Gerrit van Poelje (1884-1976), de aartsvader van de Nederlandse bestuurskunde, sprak al over ‘veertien wetsfamilies’ van verschillende departementen.