Divosa is de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein

Trainingen Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem

donderdag 26 mei 2016

Het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) geldt voor gemeenten al jaren als hét registratiesysteem voor incidenten van publieksagressie. De mogelijkheden en functionaliteiten van het GIR zijn de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Daarom organiseert A+O-fonds Gemeenten trainingen.

Bijeenkomsten van Divosa

Zonder kapsones

Divosa Voorjaarscongres 2016

Commissie ICT

Training Depressie

Hoe begeleid ik mijn klant met een psychische aandoening?

Actuele onderwerpen

Vakkundig aan het werk

De tweede subsidieronde is geopend!

Gemeenten kunnen met kennisinstellingen projectvoorstellen indienen die ondersteunen bij het plaatsen van zoveel mogelijk mensen in zo regulier mogelijk, betaald werk en helpen bij het terugdringen van armoede en problematische schulden.

Op 20 juni vindt een informatiebijeenkomst over deze subsidieronde plaats. 

Effectiviteit & Vakmanschap

Ontdek met Teamschouw wat je van een ander (sociaal wijk)team kunt leren - en hoe je dit toepast in je werk.

Financiën

Op 23 juni 2016 organiseren het ministerie van SZW, VNG en Divosa een bijeenkomst waarin de uitkomsten van het onderzoek naar de doorontwikkeling van het verdeelmodel bijstandsbudgetten 2017 (gebundelde uitkering participatiewet) worden gepresenteerd.

Meer informatie

Diensten van Divosa

Banner Divosa Benchmark

Divosa Benchmark

Helpt gemeentelijke en regionale sociale diensten hun eigen prestaties met elkaar te vergelijken.

Vanaf 2016 kunt u ook meten op Armoede & Schulden.

Divosa Voorjaarscongres 2016

Divosa Voorjaarscongres 2016

Het keuzeprogramma met maar liefst 10 stadsafari's staat online.

Weblog René Paas

Het regeerakkoord was niet de eerste tekst waarin de drieslag ‘één gezin, één plan, één regisseur’ was te lezen. Het gonsde al jaren. Verkokering is zo oud als de overheid. Gerrit van Poelje (1884-1976), de aartsvader van de Nederlandse bestuurskunde, sprak al over ‘veertien wetsfamilies’ van verschillende departementen.