Divosa is de vereniging van managers van sociale diensten

Meer dan 10.000 extra banen voor mensen met arbeidsbeperking

zaterdag 4 juli 2015

Uit een eerste tussenmeting van de banenafspraak blijkt dat werkgevers al meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag hebben geholpen dan was geraamd. Op basis van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is vastgelegd dat er aan het eind van 2015 in de marktsector 6.000 extra banen voor deze doelgroep moeten zijn bijgekomen ten opzichte van de nulmeting per 1 januari 2013. Uit de eerste cijfers blijkt dat er tot eind vorig jaar al 9.224 extra banen zijn bijgekomen in de marktsector en 1.508 bij de sector overheid.

Actuele onderwerpen

Participatiewet

Nieuw op divosa.nl:

Alles over loonkostensubsidie

Effectiviteit & Vakmanschap

Tweede editie van Trots op je Vak: over nieuwe methodes van vakmanschap.

www.trots-op-je-vak.nl

Diensten van Divosa

Banner Divosa Benchmark

Divosa Benchmark

Helpt gemeentelijke en regionale sociale diensten hun eigen prestaties met elkaar te vergelijken.

Weblog René Paas

Koninginnedag 2009. Zodra Karst T. zich in zijn zwarte Suzuki Swift tegen De Naald in Apeldoorn had doodgereden, kregen de computers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer het druk. Het regende verzoeken van vlijtige ambtenaren (uit het hele land) om de adresgegevens van de eigenaar van die auto. ‘Niet functionele raadpleging’ heet dat in jargon. Ook wel: gluren.