Nieuws van Divosa

 1. Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

  17 april 2014

  Het CBS heeft bekendgemaakt dat de werkloosheid in maart is gedaald met 7 duizend. Deze daling werd veroorzaakt doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt, niet doordat meer mensen betaald werk kregen. Het aantal mensen met betaald werk nam in maart opnieuw af. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in maart 2014 uitkwam op 454 duizend, 6 duizend minder dan in februari en 74 duizend meer dan in maart 2013.

Actuele dossiers

 • Participatiewet

  Participatiewet

  Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zitten nu in de WWB (de wet Werk en Bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. Bekijk dit dossier

 • Vakmanschap

  Vakmanschap

  De omgeving van de sociale dienst is voortdurend in verandering; efficiënter en effectiever werken binnen het sociale werkdomein is daardoor nodig. Divosa en VNG werken samen aan vakmanschap bij sociale diensten, ondersteund door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bekijk dit dossier

 • Samenhang Wwnv en Wmo/Awbz

  Samenhang 3 decentralisaties

  Wie als sociale dienst nog iets wil betekenen voor kwetsbare groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, moet op zoek naar de dwarsverbanden tussen de Participatiewet, de Wmo/Awbz en de jeugdzorg. Bekijk dit dossier

Agenda

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Weblog René Paas

'We zijn er niet gerust op'

Een uitnodiging van de Eerste Kamer om ons licht te laten schijnen over de Participatiewet. Elke krantenlezer weet dat de wet inmiddels een solide basis van vijf partijen heeft in de senaat. De senaat wijzigt geen wetsvoorstellen en de steun is verzekerd. Toch is het de moeite waard om de vinger nog even te leggen op de zere plekken van de wet: te weinig vrijheid, te weinig banen, te weinig geld. Hieronder mijn spreektekst: 'Het vergt veel welwillendheid om hierin nog één regeling te zien' Lees verder

15 april 2014 |

Sprank

Hét opinieblad voor professionals op het terrein van participatie, werk en inkomen.

Bent u geen lid van Divosa en wilt u Sprank toch graag lezen? Neem dan een abonnement.

Divosa elders

 • LinkedIn

Divosa Vraagt Uw Aandacht

Abonneer u op de wekelijkse nieuwsbrief van Divosa.

Divosa neemt deel aan

 • Logo Programmaraad
 • King - Kwaliteitsinstituur Nederlandse Gemeenten
 • ESN
 • Locus werkplaats van bedrijven, gemeenten en SW-bedrijven
 • Logo NVSI
 • Logo MensenCentraal