Nieuws van Divosa

 1. Miljoenennota 2015: veel ambities, weinig geld

  17 september 2014

  Het kabinet neemt een risico door de kosten van de bijstand optimistisch in te schatten vindt Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten. Volgend jaar wordt de nieuwe Participatiewet ingevoerd. Mensen met een beperking kunnen niet meer terecht in de Wsw en alleen in uitzonderingsgevallen nog in de Wajong. Daardoor doen volgens de Macro Economische Verkenningen (MEV) 2015 10.000 mensen extra een beroep op de bijstandsregelingen.

Actuele dossiers

 • Participatiewet

  Participatiewet

  Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zitten nu in de WWB (de wet Werk en Bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. Bekijk dit dossier

 • Vakmanschap

  Vakmanschap

  De omgeving van de sociale dienst is voortdurend in verandering; efficiënter en effectiever werken binnen het sociale werkdomein is daardoor nodig. Divosa en VNG werken samen aan vakmanschap bij sociale diensten, ondersteund door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bekijk dit dossier

 • Samenhang Wwnv en Wmo/Awbz

  Samenhang 3 decentralisaties

  Wie als sociale dienst nog iets wil betekenen voor kwetsbare groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, moet op zoek naar de dwarsverbanden tussen de Participatiewet, de Wmo/Awbz en de jeugdzorg. Bekijk dit dossier

Agenda

 • september
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Weblog René Paas

Don't shoot the messenger

Gemeenten die de WWB netjes willen toepassen, hebben soms een ondankbare taak. Dat bleek deze week maar weer eens in Enschede. In een uiterste poging om een mega-tekort op de uitkeringen te voorkomen, stelde de wethouder voor om van mensen die beroep doen op de bijstand te verlangen dat ze eerst gebruik maken van hun vroegpensioen. En hoewel een rechter al had geoordeeld dat de WWB zulks toestaat, vroegen politici zich af of de gemeente gek geworden was. 'Onacceptabel!' Lees verder

12 september 2014 |

Sprank

Hét opinieblad voor professionals op het terrein van participatie, werk en inkomen.

Bent u geen lid van Divosa en wilt u Sprank toch graag lezen? Neem dan een abonnement.

Divosa elders

 • LinkedIn

Divosa Vraagt Uw Aandacht

Abonneer u op de wekelijkse nieuwsbrief van Divosa.

Divosa neemt deel aan

 • Logo Programmaraad
 • King - Kwaliteitsinstituur Nederlandse Gemeenten
 • ESN
 • Locus werkplaats van bedrijven, gemeenten en SW-bedrijven
 • Logo NVSI
 • Logo MensenCentraal